4 maja 2018

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA (1)
Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów (3 maja 1791).

Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Jabłonowie Pomorskim rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Chrystusa Króla celebrowaną przez Księdza Dziekana Grzegorza Tworzewskiego w koncelebrze Księdza Prałata Jana Kufla. Po mszy świętej mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz zaproszeni goście udali się pod Pomnik Poległym i Umęczonym, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Hołd Ojczyźnie oddali: ks. Dziekan Grzegorz Tworzewski, Starosta Powiatu Brodnickiego Piotr Boiński, Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło w Jabłonowie Roman Trendowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński wraz z radnymi, Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim i pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Delegacja Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo” w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Szkoły Podstawowej w Góralach, Delegacja Szkoły Podstawowej w Płowężu, Delegacja Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Hufca ZHP im. Jana Perszke w Jabłonowie Pomorskim, Delegacja Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Delegacja Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Delegacja Samorządu Mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego oraz Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnych w Jabłonowie Pomorskim.

Następnie przy Pomniku odbył się koncert pieśni patriotycznych, które wyśpiewali: chór „Lira”, Zespół „Złote Kłosy”, Zespół „Seniorki” oraz soliści z Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim pod kierunkiem p. Andrzeja Derkowskiego.

Dziękujemy uczniom klasy mundurowej Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim oraz harcerzom z Hufca ZHP im. Jana Perszke w Jabłonowie Pomorskim za wartę przy Pomniku jak również pocztom sztandarowym za obecność podczas uroczystości.
UMiG fot. Iga Czepkowska
strona 1 | strona 2 | strona 3

 

»»» strona 2

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com