27 kwietnia 2018

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO.
26 kwietnia 2018 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marzanna Fettke, Kierownik Referatu Organizacyjnego Mariola Szymczak, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Podczas Sesji rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) podziału Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na stałe obwody głosowania,
2) zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
3) zaciągnięcia pożyczki płatniczej na zadanie pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018 – 2035.

UMiG fot. Iga Czepkowska
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com