27 października 2017

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH
Zapraszamy osoby młode z terenu woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) do udziału w projekcie Młodzi - wykształceni organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielone w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe warunki:
• Nie pracują (tj. bierni zawodowo),
• Nie poszukują pracy (osoby które nie są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi lub nie w urzędzie pracy)
• Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
• Nie szkolą się
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 6 godz./osobę
2. szkolenie zawodowe do wyboru:
- prawo jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 190 godz. - jedynie osoby z niepełnosprawnością
- prawo jazdy kat D + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 220 godz.
- kurs spawania metodą MAG 135 - zgodnie z IS w Gliwicach - 145 godz.
- kurs spawania metodą TIG 141 - zgodnie z IS w Gliwicach - 111 godz.
3. 3-miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie - 1850 brutto/mies. (ok. 1430,00 netto)
4. pośrednictwo pracy - 4 godz./osobę
Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:
• Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, KW),
• Ukończone 23 lata (uczestnicy kursu kat. D, KW),
• Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)
• Posiadanie prawa jazdy kat. B, od minimum dwóch lat, (kat. C, D)
• Wykształcenie co najmniej podstawowe,
• brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy lub spawacza
Zapewniamy:
• Stypendium szkoleniowe - 6,65 zł /godz. szkolenia (brutto)
• Catering (obiad, przerwa kawowa)
• Opłacamy egzaminy państwowe,
• Zwrot kosztów dojazdu
• Badania lekarskie.
• stypendium stażowe
• ubezpieczenie NNW
Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.
UMiG fot. UMiG
Więcej informacji na stronie www.szkolenia.asise.pl

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com