7 stycznia 2017

I DIECEZJALNE SPOTKANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH (1)
Od kilku lat na terenie diecezji toruńskiej w okresie Bożego Narodzenia powstają liczne grupy Kolędników Misyjnych. Są to grupy dzieci i młodzieży, których entuzjazm wiary nie pozwala im „siedzieć na kanapie”.
Te wszystkie dzieci miały okazję pokazać się podczas I Spotkania Kolędników Misyjnych, które odbyło się 7 stycznia w Jabłonowie Pomorskim. W spotkaniu udział wzięło 19 grup Kolędników z Torunia, Grudziądza, Wrock, Grodziczna, Brudzaw, Kruszyn, Unisławia, Ryńska oraz Jabłonowa Pomorskiego.
Wydarzenie rozpoczęło się wspólnym kolędowaniem w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, prowadzonym przez Julię Musiał i Krzysztofa Kanię. Przybyłych na Spotkanie Kolędników przywitał ks. Dziekan Grzegorz Tworzewski wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysławem Górskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Kamińskim. W kolędowaniu uczestniczyli także: Ksiądz Prałat Jan Kufel, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Juszkiewicz wraz z Radnymi: Barbarą Bober i Marcinem Olszewskim, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim Justyna Prajs oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim Anna Berent. Następnie uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim pod kierownictwem Pawła Budzyńskiego i Moniki Dąbrowskiej wystawili jasełka bożonarodzeniowe, przedstawiające zabiegane życie i utratę wartości moralnych przez człowieka.
Po jasełkach uczestnicy spotkania udali się na mszę świętą do kościoła pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Suski. Swoim śpiewem mszę świętą uświetniała scholka parafialna.
Po mszy dokonano rozstrzygnięcia konkursu na najlepiej ubraną grupę kolędniczą oraz na najładniejszą gwiazdę kolędniczą. Jury w składzie: Anna Sobiech, Anna Berent i Marcin Olszewski dokonali następującego wyboru. W konkursie na najlepiej ubraną grupę kolędniczą I miejsce zajęła grupa z parafii pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, której opiekunem była p. Sylwia Bąk, II miejsce zajęła grupa z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim pod kierownictwem p. Barbary Czachor, a III miejsce przyznano grupie z parafii św. Andrzeja w Brudzawach, której opiekunem była p. Anna Bukała. W konkursie na najładniejszą gwiazdę kolędniczą I miejsce przyznano grupie z parafii Matki Bożej Królowej Polski z Torunia, II miejsce zajęła grupa ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim, której opiekunem była p. Barbara Kopaczewska, III miejsce zajęła grupa z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim pod kierownictwem p. Justyny Prajs. Podczas mszy świętej Burmistrz Przemysław Górski oraz Przewodniczący Krzysztof Kamiński wraz z Wiceprzewodniczącą Aleksandrą Juszkiewicz oraz radną Barbara Bober na ręce Jego Ekscelencji Biskupa Andrzeja Suskiego oraz ks. Dziekana Grzegorza Tworzewskiego wręczyli uroczysty adres okolicznościowy. W tej szczególnej mszy świętej uczestniczył także Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober.

Na zakończenie I Spotkania Kolędników Misyjnych szczególne podziękowania, zachęcając wszystkich, aby nieść światło Ewangelii, złożyła Sekretarz Krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci Anna Sobiech.

Na przybyłych gości czekał poczęstunek przygotowany przez Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, natomiast na zakończenie Ks. Dziekan Grzegorz Tworzewski dla wszystkich uczestników spotkania przygotował słodkie paczki. Serdeczne podziękowania składamy także Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Piecewie, które przygotowały ciepły posiłek dla kolędników, dziękujemy Państwu Krystynie i Sławomirowi Foj Piekarnia „Trzy Kłosy” za ufundowanie pieczywa, a Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim p. Annie Berent wraz z obsługą dziękujemy za udostępnienie stołówki i pomoc w częstowaniu posiłkiem.

Iga Czepkowska
Centrum Kultury i Sportu
(fot. własne)
strona 1 | strona 2 | strona 3

 

»»» strona 2

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com