15 grudnia 2016

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
W dniu dzisiejszym w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński.

Podczas Sesji rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017,
- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”,
- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016.

Dodatkowo Rada Miejska w czasie Sesji przyjęła stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych ze strategią zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Obradom przysłuchiwała się Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Zuzanna Piórkowska oraz Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Zuzanna Żebrowska.

Było to ostatnie spotkanie Wysokiej Rady przed Świętami Bożego Narodzenia, a więc była to doskonała okazja do złożenia sobie życzeń na nadchodzące Święta oraz podzielenia się opłatkiem.

Iga Czepkowska
Centrum Kultury i Sportu
(fot. własne)
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com