10 grudnia 2016

SPOTKANIE DOTYCZĄCE REFORMY OŚWIATY
W piątek, 9 grudnia, w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy przy ul. Lidzbarskiej 14 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wziął udział w spotkaniu z Kujawsko-Pomorskim Wicekuratorem Oświaty Panią Marią Mazurkiewicz. Spotkanie dotyczyło reformy oświaty. Poza Burmistrzem Przemysławem Górskim w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Jan Grabowski oraz Dyrektorzy Szkół z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie: p. Danuta Kulisz, p. Anna Kochańska-Bayer, p. Anna Berent i p. Regina Szczotek.

Najwięcej obaw samorządowców w związku z reformą szkolnictwa budzą kwestie finansowe. Podczas spotkania uczestnicy wskazywali m.in. na konieczność analizy sytuacji średnich i małych gmin w kontekście przeznaczenia budynków obecnie wykorzystywanych przez gimnazja, a także potrzeb i możliwości przystosowania budynków szkół podstawowych pod kątem wprowadzenia do nich dwóch roczników młodzieży (wraz z przystosowaniem budynków szkół średnich). Akcentowano, że budynki gimnazjów powstawały m.in. w ramach projektów unijnych na lata 2007-2013 (kwestia trwałości projektów), a część gmin wciąż spłaca kredyty na budowę lub renowację takich obiektów. Burmistrz Przemysław Górski w swoim wystąpieniu powiedział, że „nie podziela opinii MEN, iż wprowadzenie reformy nie wpłynie na zawirowania kadrowe i konieczność zwolnień części pracowników oświaty (chociaż wynika to także ze zmniejszającej się od wielu lat liczby dzieci i młodzieży szkolnej). Efektem likwidacji gimnazjów w połączeniu z treścią proponowanych przez resort edukacji ramowych planów nauczania będą zwolnienia pracowników oświaty (nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi szkół), szczególnie w gminach wiejskich i małych miejsko-wiejskich oraz związane z tym koszty odpraw”. Zgodnie z przyjętymi przez rząd projektami ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, w miejsce obecnie istniejących szkół mają być wprowadzone: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany miałyby rozpocząć się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej; nie będzie rekrutacji do I klasy gimnazjum. Obecni uczniowie klas I gimnazjów są ostatnim rocznikiem uczących się w nim. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020.

Iga Czepkowska
Centrum Kultury i Sportu
(fot. własne)
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com