8 grudnia 2016

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ
8 grudnia w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.
W radzie zasiadło siedemnastu Radnych: Zofia Bernacka, Julia Strzelecka, Natalia Puka, Bartosz Żebrowski, Zuzanna Żebrowska, Michał Wieczyński, Majka Fiszer, Magdalena Kaczyńska, Krystyna Ożga, Zuzanna Piórkowska, Weronika Fusińska, Joanna Maria Fiszer, Katarzyna Wartacz, Zuzanna Konicka, Filip Kuligowski, Michalina Gumkowska i Weronika Pawlikowska.
Podczas sesji młodzi Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie, poprzez głosowanie, dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej. Przewodniczącą została Zuzanna Piórkowska, a jej Zastępczynią Zuzanna Żebrowska.
Nowo wybranym Przewodniczącym jak i całej Radzie, życząc owocnej współpracy, gratulacje złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński. Na zakończenie radni otrzymali pamiątkowe piny z herbem Jabłonowa Pomorskiego. W sesji udział wzięli także: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Radni Rady Miejskiej, Kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół oraz sołtysi wsi z Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Iga Czepkowska
Centrum Kultury i Sportu
(fot. własne)
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com